623 183 348 info@cuidante.cat

Mediació familiar

Assessorem en les dificultats i conflictes familiars relacionats amb les cures

Acompanyem  a la família en la resolució pacífica de problemes familiars passats o presents que dificulten prendre decisions sobre la persona que cuiden com qui es fa càrrec de les cures, ingrés a Residència, incapacitació, poders notarials i d’altres.

Davant del diagnòstic d’una malaltia neurodegenerativa (alzheimer, Parkinson…), una discapacitat o qualsevol procés associat amb l’envelliment que generi una situació de Dependència, la familia pot trobar-se, degut a problemes de fons entre els seus membres, en un procés de desacords i conflictes, que dificulti la presa de decisions relacionades a les cures de llarga durada.

La Mediadora familiar com a part neutral acompanyarà a la família durant tot el procés

Les fases:

Fase 1. Abans de començar: preparació de la mediació / Presentació i regles de joc / Recollida d'informació

La Mediació es realitzarà en un lloc neutral on us trobeu còmodes. Llegirem el document de drets i deures amb el compromís explícit d’acomplir-les i passarem a recollir la informació i els problemes de cada una de les parts

Fase 2. Aclarir el problema

En aquesta fase enquadrarem el problema, el definirem i el concretarem des de la causalitat circular

Prendre distancia del problema us ajudarà a generar diferents propostes de solucions

Fase 3. Proposar solucions

En aquesta fase totes les propostes seràn benvingudes, estudiarem la combinació de les propostes de les diferents parts i vetllarem perquè siguin propostes realistes

Fase 4. Arribar a un acord

En aquesta fase el mediador ajuda a les parts a definir clarament l’acord: Què es farà, Qui ho farà, Com ho farà i quan ho farà.

*En cas de finalitzar la mediació sense acord o perquè es donin circumstàncies sota les en què la mediadora hagi de donar per finalitzat el procés, redactarem un document final amb els possibles acords i / o situacions específiques que impedeixen la mediació i requerir la seva signatura per cadascuna de les parts.

Ens desplacem al teu domicili i/o fem sessions online