623 183 348 info@cuidante.cat

I també fem

Acompanyem les PROFESSIONALS de cooperatives de cures, de centres geriàtrics i d’entitats SAD en la seva transformació cap a unes cures d’alta qualitat formant els seus equips professionals des de la perspectiva integral i Centrada en la Persona, el model de l’Ocupació Humana i la mirada Sistèmica d’aquestes entitats.

Formem ORGANITZACIONS dedicades a l’atenció de la dependència en la prevenció i transformació dels seus conflictes organitzacionals ja que la satisfacció i qualitat de vida de la gent gran està molt lligada a la satisfacció de l’equip de professionals.

 

Co-dissenyem CENTRE DIÜRNS on la persona gran és l’agent actiu d’aquest disseny, no un  receptor deficitari d’activitats  pre-dissenyades. Per a això, proposem una estructura metodològica on les accions i activitats es construeixen conjuntament amb la pròpia persona gran.

Assessorem ENTITATS, ASSOCIACIONS i petits AJUNTAMENTS RURALS en la planificació i desenvolupament de processos comunitaris amb la meta de dissenyar pobles inclusius i cuidadors perquè les persones grans puguin romandre-hi amb qualitat de vida generant alhora llocs de treball relacionats amb les cures de qualitat i amb reconeixement social.

Treballem amb empreses compromeses en oferir cursos de preparació per a la JUBILACIÓ als seus trabajadorxs. La jubilació comporta una sèrie de canvis en la vida de les persones i com qualsevol altre canvi requereix un seguit d’actituds, orientació i coneixement per poder afrontar-lo de manera satisfactòria, sense que això comporti un impacte negatiu en la qualitat de vida de la persona jubilada .

Treballem en ESCOLES duent a aquests llocs temes no esperats;

  • Professions de futur; totes les relacionades amb la vellesa
  • Els prejudicis sobre la gent gran.
  • Les cures què són? i les cures intergeneracionals?
  • La diversitat no és només qüestió de joves

Ens desplacem al teu domicili i/o fem sessions online