Aquesta pel·lícula estrenada el 1937 tracta el tema de l’envelliment i les dificultats per ser cuidats / ades pels fills / es. Una història que per a moltes persones resultarà incòmoda de veure, tant si es posen a la pell del matrimoni com si es posen en la dels seus fills / es.

Però no és una pel·lícula de víctimes i culpables, sinó que és una història que ens convida a distanciar-nos d’aquesta dicotomia per poder reflexionar sobre les grans dificultats de tenir cura en família i els conflictes intrafamiliars que es deriven d’aquestes cures.

La pel·lícula mostra com l’impacte d’una dependència, en aquest cas derivada d’un desnonament, (però bé podria ser un inici d’Alzheimer o qualsevol altra malaltia que generi dependència) trastoca la vida familiar i els ritmes vitals tant de la parella protagonista com la de les seves fills / es.

La pel·lícula mostra alguns aspectes o situacions que es repeteixen en la cura de la gent gran a dia d’avui, com per exemple; les filles o nores de la pel·lícula són les cuidadores principals, els xantatges emocionals o com apareix el geriàtric com a solució definitiva per a les cures.

La pel·lícula “deixeu pas a l’endemà” ha de generar reflexions que ajudin a plantejar o possibilitar contextos nous de cures dels nostres pares i mares però també per a un futur proper que serà quan moltes de nosaltres siguem grans.

La pots veure a Filmin