623 183 348 info@cuidante.cat

La major dificultat de viure amb una persona que té la malaltia de l’Alzheimer és la de conviure-hi quan comença a presentar conductes “estranyes”.

Aquestes conductes, de vegades són provocades per la mateixa malaltia però altres vegades estan provocades per l’entorn, per necessitats de la persona que no son cobertes i també per la relació/comunicació.

La persona que pateix l’Alzheimer, en ocasions, intenta sobreviure i comunicar-se amb les dificultats cognitives que té, en un entorn que moltes vegades no és capaç de comprendre.

La persona que té la Malaltia, pateix paulatinament de pèrdua de memòria, del llenguatge, de desorientació en el temps, l’espai i de la seva pròpia identitat, problemes de percepció que inclou la dificultat d’entendre que son i per a que serveixen les coses, pèrdua de comprensió d’instruccions, pèrdua de la capacitat de planificar i realitzar activitats complexes, dificultat per prendre decisions i perden la capacitat d’automotivació.

Les dificultats per expressar el que senten i el que necessiten, el desconeixement del lloc on viuen, de les persones amb qui conviuen i la dificultat per fer tasques de la vida diària, poden causar situacions de por, de ràbia o de tristesa.

Aquí, en la dimensió emocional és on hem de posar atenció, perquè les conductes “estranyes” son les que ens donen pistes de que la persona està patint, només que no sap com expresar-ho.

Així com la persona pateix una pèrdua constant de capacitats cognitives, la seva dimensió emocional roman intacta. Això que vol dir? Doncs significa que malgrat no entengui el seu entorn, ni el que passa, manté la sensació d’inseguretat, de pèrdua i de dany i quan es desenvolupen situacions que impacten en aquestes sensacions respondrà i possiblement ho farà de forma estranya.

A Cuidante, facilitem a les famílies cuidadores, la comprensió de les conductes de les persones amb malaltia d’Alzheimer, perquè tenir una bona cura passa per reconèixer i comprendre les necessitats i la dimensió emocional de les persones que cuiden.